Hedef Bilişim Sistemleri

EasyCobit EAudit Denetim Programı

Tanım olarak Cobit Türkçe ifade etmek gerekirse “Bilgi ve ilgili teknoloji için kontrol hedefleri” anlamına gelmektedir. Bu tanım, Cobit’in amacını ifade etmesi açısından önemlidir. Cobit, Bilgi Teknolojileri yönetiminde ulaşılması gereken hedefleri ortaya koymaktadır.

EasyCobit, bilgi işlem denetimi ve sürdürülebilirlik öngörüleri olarak düşünüldüğünde, tüm bu sistemin bilgi işlem destekli olarak yapılandırılması kaçınılmazdır.

Günlük verilerin birikimi söz konusu olduğundan, gelecekte tüm yaşananlardan bir ders çıkartmak, kısacası bilgi birikimine sahip olmak ve bu bilgi birikimine çabuk erişebilmek için bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak kaçınılmazdır.


Çözümlerimiz

EAudit Programının İçeriği:

CobIT programı birbirinden bağımsız gibi gözüken parçaları bir araya gelmesi sonunda hepsi birleşerek bir sonuç oluşturması mantığına dayanır.

Temelde, sorunu oluşturan bir problem ve bunu çözmek için gerekli olan yol veya yollar vardır. Fakat önce bu problemin neleri ve kimleri etkileyeceğinden haberdar olmak ve ona göre çözüm yolları yaratmak gerekir.

Bunun için önceden bazı tanımların yapılması, envanterin tutulması, ilgili birimlerin tanımlanması, bu problemin çözümünde kimlerin rol alması ve kişilerin daha önceki deneyimlerinin gözden geçirilebilmesi gibi unsurların tanımlanması gerekmektedir.

Problemler saptanıp, o problemlerin eldeki hangi tanımları etkileyeceği bir ilişki kurulduktan sonra, problemin çözümü için saptanacak yol belirlenir ve bu çözüm sonucunda envantere bağlı hangi bilgi işlem ünitesinin nasıl etkileneceği saptanır

İşte tüm bunların gerçekleştirilebilmesi için, elde düzgün ve tutarlı, çabuk erişebilecek bir veri yapısının bulşunması gerekmektedir.

Sistem önce tanımlamalar ile başlar, ki en başta yapılan kullanıcı tanımları bile bu sistemin bir parçasıdır.

Çözümlerimiz
HEDEF BİLGİSAYAR 2018